مهناز افشار تایید کرد:در انتظار زیباترین معجزه من /عکس

مهناز  افشار بازیگر مطرح سینما با انتشار عکس و متنی جالب در صفحه اجتماعی اش، ظاهرا به طور غیر مستقیم اشاره ای به خبر بارداری اش داشت

مهناز افشار با انتشار این عکس نوشت:

مهناز افشار تایید کرد:منتظر زیباترین معجزه ام

در انتظار زیباترین معجزه من