موسسه نشر آثار آیت‌الله هاشمی جعلی است

موسسه نشر آثار آیت‌الله هاشمی جعلی است

دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد بدلیل انتشار اخباری دروغ در مورد یک موسسه جعلی، از رسانه های منتشر کنننده شکایت کرد.

پرتال خبری واکنش: در این جوابیه آمده است: پیرو انتشار خبری توسط خبرگزاری تسنیم  در انتشار اکاذیب، افترا و جعل نسبت به دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در رابطه با نقش این دفتر در دریافت وام توسط فردی، شکایتی علیه تسنیم و رسانه های همسو در دستگاه قضایی ثبت گردید.

این در حالی است که در جوابیه پیشین دفترآیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح شده بود ، موسسه نشرآثار آیت الله هاشمی رفسنجانی جعلی بوده و اگر بنا به توصیه این موسسه، وامی توسط بانک ملی، در دولت قبل پرداخته شده است، اقدامی دیگر در جهت تخریب آیت هاشمی الله صورت گرفته است، مسئولان دولت گذشته در بانک ملی و اداره ثبت شرکتها و سایر نهادها باید پاسخگو بوده وتحت پیگرد قرار بگیرند .

انتظار می رود دستگاههای نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که چگونه در دولت گذشته و در اوج تخریب آیت الله هاشمی رفسنجانی، بانک دولتی واداره ثبت شرکتها اقدام به تخلفات متعددی با پوشش نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نموده اند و اگر به عنوان فرد دیگری از مسئولان ارشد نظام نیز این جعل و سواستفاده صورت می گرفت آیا مورد تعقیب وبرخورد قرار نمی گرفت؟.

در هرصورت مفاد منتشر شده توسط رسانه های تخریبگر مبنی برنقش این دفتر، در تصویب هرگونه وام و دریافت آن مصداق روشن نشر اکاذیب، افترا  وجعل می باشد که بلافاصله شکایتی علیه منتشرکنندگان خبر، در دستگاه قضایی ثبت گردیده است و انتظار می رود مدعی العموم که قطعا به مفاد این پرونده اشراف کامل دارد به شعارهای دستگاه قضایی مبنی بر برخورد با اقدامات غیرقانونی در آستانه انتخابات عمل نماید و متخلفان این پرونده را هم به جهت رانتخواری و هم به جهت توطئه علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی مورد پیگرد قرار دهد.با اخبار سیاسی سایت واکنش همراه باشید.