میوه و خشکبار ۱۷ درصد گران شد

پرتال خبری واکنش: براساس یافته‌های مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۲.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۷ درصد می‌باشد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۱ است.

شاخص گروه «عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۴۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۱۵.۳ و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۹.۴ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در این ماه به رقم ۲۴۲.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۱۵.۷ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۹.۶ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «خوراکی‌ها» در این ماه به رقم ۲۴۱.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۱۶.۲ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۹.۷ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «نان و غلات» در این ماه به رقم ۲۲۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۱۶.۱ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۱۴.۲را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» در این ماه به رقم ۲۱۶.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۲.۲ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۴.۱ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» در این ماه به رقم ۲۰۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۰.۱- درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۲.۶ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «ماهی‌ها و صدفداران» در این ماه به رقم ۳۰۸.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۱۶.۴ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۱۳.۵ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «شیر و پنیر و تخم مرغ» در این ماه به رقم ۲۲۷.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۳درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد  ۱۴.۹ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۱۱.۵ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» در این ماه به رقم  ۲۲۶.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۴.۶ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۴.۴ را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «میوه و خشکبار» در این ماه به رقم ۳۱۲.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۶۸.۸ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۱۷.۰را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» در این ماه به رقم ۳۳۲.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۰-  درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۱۹.۳ درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۷.۴  را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی قند و شکر و شیرینی‌ها» در این ماه به رقم ۱۹۷.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۶.۹ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۸.۴ درصد را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» در این ماه به رقم ۲۳۰.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۸.۱ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۱۱.۴ درصد را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «چای، قهوه، کاکائو،؛ نوشابه و آب میوه (نوشابه‌های غیر الکلی)» در این ماه به رقم ۲۷۰.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۶.۸ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد ۷.۸ درصد را نشان می‌دهد.

شاخص گروه «دخانیات» در این ماه به رقم ۳۱۸.۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد ۳.۳ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عددد ۳.۳ درصد را نشان می‌دهد.