نامۀ یک معتاد به امام رضا روی اسکناس!/عکس

دست نوشته ای برای امام رضا (ع) که روی اسکناس نوشته شده است.

نامه معتاد

در این نامه آمده است:

سلام خدمت اقای خوبم امام رضا

آقا جان از شما می خواهم برای من بنده حقیر یک دری باز کنید در رحمت ای امام کمکم کن تا از مرفین نجات پیدا کنم به من اراده بده کمکم کن تا کار پیدا کنم و زندگی جدیدی شروع کنم ای امام کمکم کن.