نتیجه وحشتناک باز ماندن شیر آب!/عکس

در شرق چین اتفاق نادری افتاده است. مرد چینی ۵۸ ساله که فراموش کرده بود شیرآب منزلش را قبل از خروج از منزل به قصد سفر ببندد. هنگام بازگشت با این صحنه مواجه شده.
با باز ماندن شیر آب ، منزل شخص پر از آب شده و از پنجره به بیرون میریزد. با توجه به فصل زمستان و سرمای هوا این آب های ریخته شده به شکل یک آبشار یخ زده تبدیل شده اند.
97886_312