نذرکتاب در هفته کتابخوانی /تصاویر

 

همزمان با هفته کتاب ۱۵ هزار جلد کتاب به ۶۰ روستا، ۴ زندان و ۳ سازمان مردم نهاد اهدا شد.

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، سومین دوره طرح مردم‌نهاد نذر کتاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده فنی- مهندسی واحد تهران جنوب این دانشگاه برگزار شد.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

در این طرح که توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران سامان یافته، کتب دست دوم شهروندان تهرانی، پس از اهدا به روستاهای محروم کشور منتقل می‌شود.

در این دوره که با حضور دلگرم کننده‌ی ناشران کودک همراه بود، ۱۵ هزار جلد کتاب در رده‌های سنی کودک و نوجوان به کتابخانه‌های روستایی در استان‌های ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، کرمان، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و رضوی و جنوبیاهدا شد.

کتاب‌های رده سنی بزرگسال نیز موجب تجهیز کتابخانه‌ی زندان‌‌های بزرگ تهران، رجایی‌شهر، قزل‌حصار و کانون اصلاح و تربیت شد.

گفتنی است پیش از این دو دوره‌ی نذرکتاب در شهر کتاب مرکزی و بهشتی و با همکاری موسسه ” شهرکتاب” برگزار شده بود.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶

۷۷۷۷۷۷۷۷

۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸