نرخ ورود به طرح ترافیک اعلام شد

پرتال خبری واکنش: با تصویب اعضای شورای شهر تهران، بهای عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک برای خودروها، کامیون‌ها، و نیز بهای طرح روزانه و هفتگی تعیین شد.

براین اساس متقاضیان طرح در سه دسته از جمله متقاضیان 90 ، 190 و 290 روزه تقسیم بندی می‌شوند.
در دویست و سی دومین جلسه شورا بررسی “لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ” در دستور کار قرار گرفت.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در تشریح این لایحه، گفت: متقاضیان طرح در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند.متقاضیان 90 روزه ، 190 روزه و 290 روزه که همان طرح سالیانه است. البته طرح‌های روزانه و هفتگی نیز به قوت خود باقی هستند.
دنیا مالی افزود: ما با این کار حق انتخاب را به مردم داده‌ایم تا آنها بر اساس میزان روزهایی که نیاز به ورود به محدوده دارند اقدام به پرداخت عوارض کنند.

در ادامه جلسه تعرفه عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در چند بخش با رای اعضای شورا تعیین شد.
بر این اساس نرخ عوارض سالانه در مورد تقاضاهای از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه در تعداد روزهای درخواستی در ضریب پیشنهادی که در این مورد ضر یب 1.6 پیشنهاد شد که با رای موافق اعضا به تصویب رسید.

برای تقاضاهای از یک تا 190 روز نیز پیشنهاد ضریب 1.8 داده شد که اعضا این پیشنهاد را نیز به تصویب رساندند.درباره تقاضاهای از یک تا 290 روز و بالاتر نیز ضریب 2 به تصویب اعضا رسید.
همچنین بهای عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک به صورت روزانه و هفتگی نیز بررسی شد که به موجب آن در طرح

روزانه بدون محدودیت زمانی بهای 31 هزار تومان و از ساعت 10 صبح تا 14 بهای 23 هزار تومان و از ساعت 14 تا 18 بهای 15 هزار تومان پیشنهاد شد که این موارد نیز به تصویب اعضای شورا رسید. برای طرح هفتگی نیز نرخ یکصد هزار تومان با رای موافق اعضا تعیین شد.

لازم به ذکر است به مبالغ فوق 20 درصد در راستای توسعه حمل و نقل ریلی افزوده خواهد شد.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.