نرمش مدیران آموزش و پرورش /تصاویر

پرتال خبری واکنش: مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور در مراسم افتتاحیه سی و دومین اجلاس سراسری خود، دسته جمعی نرمش کردند.

در جریان سی و دومین اجلاس سراسری مدیران و روسای آموزش وپرورش، حامدیان مجری برنامه حضار را به انجام 5 حرکت ورزشی ساده دعوت کرد که این پیشنهاد با استقبال حاضران مواجه شد و آقایان حاضر در جلسه به تاسی از وزیر آموزش و پرورش کت های خود را از تن به در کردند تا راحت تر بتوانند حرکات کششی را انجام دهند.
حرکت هماهنگ مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور سوژه­ عکاسان خبری شد و مجری برنامه از خبرنگاران درخواست کرد این نرمش دسته جمعی مدیران را که برای نخستین بار در یک همایش رسمی کشوری رخ می دهد، طوری پوشش دهند تا فردا تیتر همه مطبوعات باشد. عکس های مجید حق دوست عکاس مهر در این رابطه را در زیر می بینید.
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش
(تصاویر)ورزش و نرمش مدیران آموزش و پرورش