نقاشی دیوارهای پایتخت استاندارد می‌شود

2472990_772

 

متاسفانه در شهر تهران شاهد استاندارد نبودن نقاشی‌های دیواری هستیم که این امر باعث از بین رفتن نماهای شهر می‌شود. وی افزود: سازمان زیباسازی شهر تهران تصمیم دارد که زیبا کردن شهر و بازسازی نقاشی دیوارهای فرسوده را در اولویت کارهای خود قرار دهد. 

کامیاب با اشاره به کیفیت نداشتن نقاشی‌های دیواری تصریح کرد: با توجه به اهمیت نقاشی‌های دیواری در فضای بصری وروانی جامعه، به زودی تمامی نقاشی‌های دیواری که از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و به مرور زمان فرسوده می شوند را بازسازی و ترمیم می‌کند. 

وی همچنین در ادامه از ارتقای کیفی نقاشی‌ها خبر داد و بیان داشت: به دلیل ضرورت نقاشی‌های دیواری در زیبایی نمای شهر،‌این سازمان در ارتقای کیفی نقاشی‌ها گام برخواهد داشت.