نماز باران – اصفهان /تصاویر

 کشاورزان چشم به آسمان دارند، تا خداوند بر آن ها رحم کرده و بر زمین کشاورزی و دام تشنه‌ی آن‌ها بباراند. اگر این اتفاق نیفتد آن‌ها به سراغ مراسم آیینی می‌روند که سال ها اجدادشان انجام داده اند. در طول سالیان، کشاورزان ورزنه برای تسکین و کنترل روحیات خود و ایجاد آرامش روانی که از ترس کم آبی و نباریدن باران به وجود می آید سنن و آیین هایی برای طلب بارن به وجود آورده‌اند که مهمترین آن در حال حاضر نماز باران است . 
 
بنا به گزارش سازمان هواش شناسی استان اصفهان میزان بارندگی سال جاری در اصفهان تا کنون نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است. به همین دلیل مردم شهر ورزنه روز جمعه با حضور در امام زاده زین الدین این شهر اقدام به برپایی نماز باران کردند.