نمای‌ هوایی‌ خرمشهر پس‌ از آزادسازی/عکس

بخش وسیعی از شهر توسط نیروهای عراقی برای تردد تانک‌ها با خاک یکسان شده است.

109889_843