نیسانی با بار ۸ میلیاردی پول نقد /عکس

خبرایرانی: یک نیسان تو جاده بهبهان به رامهرمز بعد از تصادف از پشت این خودرو بارش ۸ میلیارد پول باریده، پولا با نیسان الان آگاهی رامهرمز هستند.
عکس ها هم توسط پرسنل پاسگاه سلطان آباد رامهرمز گرفته شده است.