نیکبخت مقابل خداداد زانو زد /عکس

نیکبخت مقابل خداداد زانو زد /عکس

علیرضا نیکبخت واحدی یکی از مهمترین بازیکنان تاریخ فوتبال خراسان است.

این چپ پای با استعداد که همه عقیده دارند یکی از به حق خود در فوتبال نرسید در بازی دیروز دو تیم ستارگان 98 و منتخب استان خراسان در لباس سبز تیم مشهدی بازی کرد.

نیکبخت که هنوز به فوتبال مشغول است در این بازی مقابل هم تیمی های اسبق خود بارقه هایی از آن نیکبخت را به نمایش کذاشت اما خب، زمان از همه ما قوی تر است.

نیکبخت مقابل خداداد زانو زد (عکس)

نیکبخت که در نسل بعد ازخداداد عزیزی به فوتبال ایران معرفی شده، در صحنه ای از بازی مقابل پیشکسوت خود در فوتبال مشهد زانو زده است. با لبخندی که شیطنت مشهدی ها را درخود دارد.