هاشمی: آب تهران در صورت مصرف درست مردم جیره‌بندی نمی‌شود

2383151_342

درباره امکان جیره‌بندی آب تهران در فصل تابستان گفت: با توجه با اینکه مصرف آب در تهران مدیریت شده است در حال حاضر هیچ طرحی برای جیره‌بندی آب تهران در دستور کار قرار ندارد.وی افزود: به طور حتم اگر مردم تهران صرفه‌جویی در مصرف آب را در دستور کار خود قرار دهند ما با مشکل کم‌آبی در تهران در فصل تابستان روبه‌رو نخواهیم شد.  
 
هاشمی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مردم در مصرف آب و مدیریتی که از سوی استانداری در این راستا اتخاذ شده است از تابستان تهران بدون مشکل کم‌آبی عبور کنیم.

گفتنی است براساس مشکل کم‌آبی در کشور در برخی از استان‌ها از جمله استان البرز جیره‌بندی آب در دستور کار قرار گرفته است.