هاشمی رفسنجانی در لباس سربازی/عکس

hashemi2

آیت الله رفسنجانی در زمان جنگ تحمیلی