هاشمی رفسنجانی پشت فرمان کمباین/عکس

هاشمی رفسنجانی پشت فرمان کمباین در حال درو گندم

knrmlmu19l98qecyytez