هنوز شماره حسابی به بابک زنجانی داده نشده است

هنوز شماره حسابی به بابک زنجانی داده نشده استپرتال خبری واکنش: رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت‌:در خصوص ادعای وکیل شرکت HK مبنی بر اعلام شماره حساب به موکلش به منظور پرداخت بدهی به شرکت نفت، اظهار داشت: ادعای وکیل شرکت HK در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر اعلام شماره حساب از سوی بانک مرکزی به بابک زنجانی کذب محض است و هیچ بهره‌ای از واقعیت دارد .

وی افزود: انتشار این دست از اخبار جای تاسف و تامل دارد و متاسفانه شرکت نفت ایران و بانک مرکزی به دستور و خواسته دادگاه که در جلسه 94/10/26 به این دو نهاد مبنی بر اعلام شماره حساب داده است، عمل نکرده‌اند و این ادعای مطرح شده صحت ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ما همچنان منتظر هستیم که بانک مرکزی و شرکت نفت به تکالیف قانونی که دادگاه به آن‌ها محول کرده است، عمل کنند.
گفتنی است؛ صادقی قهاره وکیل شرکت HK خبر از اعلام شماره حساب یک شرکت چینی به نام بانک (مرچنت) به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی خود به شرکت نفت داده است.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.