هوای تهران امروز هم برای گروه‌های حساس ناسالم شد

کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر اساس اعلام مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

وضعیت آلاینده‌های  هوای تهران به شرح زیر است؛

منواکسیدکربن:پاک(49)،ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: سالم(69)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: ناسالم برای گروه های حساس(128).