هوای تهران در وضعیت سالم قرار گرفت

هوای تهران در وضعیت سالم قرار گرفت
هوای تهران در اولین روزهای تابستان سالم است
پرتال خبری واکنش: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار گرفته است.امروز میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوای تهران 86 است.