هوای تهران همچنان آلوده است

هوای تهران برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

پرتال خبری واکنش: معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: ‌با توجه به اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌ های سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای تهران در24 ساعت گذشته شاخص 108 و بیانگر شرایط نا سالم برای گروه های حساس است.

رستگاری افزود: با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی انتظار می رود، فردا و پس فردا کیفیت هوا در همین شرایط باقی بماند .با اخبار سایت واکنش همراه باشید.