هوای تهران همچنان ناسالم است

پرتال خبری واکنش: معاون پایش و حفاظت محیط زیست گفت: شاخص کیفی هوای تهران با میانگین 159 برای ذرات کمتر از 2.5 میکرون در وضعیت ناسالم قرار دارد.

محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست گفت‌؛در خصوص وضعیت هوای امروز(چهارشنبه) پایتخت اظهار داشت: بر اساس شاخص های کیفی به دست آمده از ایستگاه های سنجش کیفیت هوا تا ساعت 8 صبح ،کیفیت هوا برای پایتخت نشینان با میانگین شاخص کیفی 159 برای ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.

وی گفت: وضعیت میزان آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.ایستگاه سوهانک با شاخص کیفی 238 آلوده ترین نقطه شهر از نظر آلاینده ها است.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.