هوای پایتخت همچنان ناسالم است

 هوای پایتخت همچنان ناسالم استپرتال خبری واکنش: محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست گفت‌؛ در خصوص کیفیت هوای تهران(سه شنبه) پایتخت نشینان اظهار داشت: بر اساس داده‌های به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای پایتخت، میانگین میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون طی 24 ساعت گذشته منتهی به 8 صبح در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

وی تاکید کرد: سالمندان، کودکان و بیماران ریوی، تنفسی و قلبی از حضور و انجام فعالیت‌های بدنی در فضای آزاد و سایر شهروندان از تردد با وسیله نقلیه شخصی خود برای سفرهای غیر ضروری و فواصل کوتاه خودداری کنند.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص بالاترین و کمترین شاخص کیفی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران گفت: ایستگاه‌ صدر در منطقه 3 با شاخص کیفی 220  در شرایط بسیار ناسالم برای تمامی افراد جامعه و ایستگاه پارک رز در منطقه 22 با شاخص کیفی 117، ایستگاه ستاد بحران در منطقه 7 با شاخص کیفی 110، ایستگاه شهرداری در منطقه 20 با شاخص 112 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و ایستگاه تربیت مدرس با شاخص کیفی 64 سالم ترین ایستگاه امروز تهران هستند .
*مسعودیه سالم‌ترین منطقه پایتخت
محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بر اساس داده‌های بدست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای پایتخت، کیفیت هوای تهران طبق میانگین 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت یازده امروز (سه شنبه) با شاخص 108 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
وی در خصوص بالاترین و کمترین میزان شاخص کیفی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای امروز پایتخت تصریح کرد: ایستگاه صدر در منطقه 3 با شاخص کیفی 118 ناسالمترین منطقه برای گروه‌های حساس و مسعودیه ( منطقه 15) با شاخص کیفی 56 سالمترین نقطه تهران است.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.