وارن: ادعای روسیه در مورد تجارت اردوغان با داعش احمقانه است

وارن: ادعای روسیه در مورد تجارت اردوغان با داعش احمقانه است
سخنگوی نظامی آمریکا ادعای روسیه را مبنی بر دخالت اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قاچاق نفت عراق و سوریه به خارج مضحک خواند.

پرتال خبری واکنش: سرهنگ استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا که چهارشنبه از طریق ویدئوکنفرانس با خبرنگاران صحبت می کرد گفت اینکه پوتین می گوید تانکرهایی نفت عراق را از طریق مرز ترکیه قاچاق می کنند و اینکه خانواده رئیس جمهور ترکیه با داعش در قاچاق نفت عراق و سوریه مشارکت دارد، احمقانه و خنده دار است.

سرهنگ وارن گفت این اظهارات کاملا غیرواقعی است.

وارن گفت قاچاق نفت عراق از سالها پیش وجود داشته است و گروه تروریستی داعش هم از محل فروش نفت عراق مخارج خود را تامین می کند ولی رجب الطیب اردوغان و خانواده اش در این ماجرا هیچنقشی ندارند.با اخبار بین المللی سایت واکنش همراه باشید.