واژگونی پورشه در بلوار اشرفی ‎اصفهانی /تصاویر

یک دستگاه خودرو سواری نیمه شب گذشته پس از برخورد با نرده های وسط بلوار اشرفی اصفهانی واژگون وراننده آن به سختی مجروح شد.