واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهامات جدید آمریکا

 واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهامات جدید آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی مذهب در ایران را مغرضانه خواند و گفت: دولت آمریکا بهتر است بجای نصیحت دیگران به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند.

پرتال خبری واکنش:بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، ادعاهای مندرج در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت آزادی مذهب در جمهوری اسلامی ایران را غیرواقعی، اغراق آمیز و غیرسازنده دانست و آن را رد کرد.

وی با بیان اینکه مطالب این گزارش علیه جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای تکراری و غیرمستندی است که بر مبنای خصومت و اغراض سیاسی تدوین و انتشار یافته اند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی خود، حقوق اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت شناخته است و همه شهروندان ایرانی در برخورداری از حقوق اولیه خود در چارچوب قوانین برابرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در گزارش های سازمان ملل که اخیرا انتشار یافته است در ارتباط با نقض گسترده حقوق اقلیت های مذهبی در امریکا به ویژه مسلمانان نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است که لازم است دولت آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند.

قاسمی تاکید کرد: ضروری است دولت آمریکا به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی بویژه مسلمانان خاتمه داده و به تعهدات حقوق بشری خود پایبندی جدی تری نشان دهد.

وی اضافه کرد: این کشور -آمریکا- باید تدابیری جدی در خصوص ممانعت از گسترش اسلام هراسی اتخاذ کند.

قاسمی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شرع، قانون و فرهنگ دیرینه و مترقی خود همواره مساله ارتقای حقوق بشر بویژه رسیدگی به حقوق اقلیت های مذهبی را مد نظر داشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ایران هرگونه بهره برداری سیاسی به بهانه مسئله حقوق بشر نسبت به کشورهای مستقل را که در جهت منافع سیاسی برخی قدرتها انجام می‌گیرد، نیز امری خلاف موازین حقوق بشر دانسته و آن را محکوم می‌کند.