واکنش سوشا مکانی پس از خط خوردن از سوی کروش/عکس

سوشا مکانی پس از خط خوردن از لیست مسافران جام جهانی، عکس زیر را در اینستاگرامش منتشر کرده و نوشت: بشناسید؛ دیواری کوتاه به اسم سوشا مکانی.

Snapshot_2014-07-02_190354