واکنش پزشکی‌قانونی به انتشار تصاویر کالبدشکافی اولادی

پرتال خبری واکنش:پزشکی قانونی نسبت به انتشار تصاویری که گفته می‌شود از مرحوم اولادی در سالن تشریح به ثبت رسیده واکنش نشان داد.درپی انتشار تصاویری از مرحوم اولادی در فضای مجازی و طرح این ادعا که این تصاویر در پزشکی قانونی به ثبت رسیده، روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با تکذیب این موضوع اعلام کرد: انتشار این تصاویر درمجموعه پزشکی قانونی صورت نگرفته است.

در ادامه توضیحات این سازمان آمده است: متاسفانه تصاویری از جسد کالبدگشایی شده مرحوم مهرداد اولادی در فضای مجازی پخش شده که با توجه به اینکه پزشکی قانونی مراقبت‌ها و حفاظت‌های لازم را در کلیه جهات می‌کند، درباره این موضوع نیز بررسی‌های لازم انجام و مشخص شد که تهیه و پخش تصاویر خارج از این مجموعه بوده است.
واکنش پزشکی‌قانونی به انتشار تصاویر کالبدشکافی اولادی