واگذاری مجموعه های فرهنگی-ورزشی دولتی در راستای سیاست های اصل۴۴

2455803_520

بنا بر جزء ع  تبصره ۳ قانون بودجه امسال که اشاره دارد به واگذاری مجموعه های فرهنگی-ورزشی دولتی که این امر یک تکلیف قانونی است  و باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه امسال آخرین سال از اجرای قانون کلی سیاست های کلی اصل۴۴ است، افزود: ۱۸۶ شرکت دولتی در لیست واگذاری های امسال قرار دارد که باید تا پایان سال فرآیند واگذاری آنها انجام شود و این امر شامل واگذاری مجموعه های فرهنگی-ورزشی دولتی نیز می شود.

معاون آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه های سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: واگذاری مجموعه های فرهنگی-ورزشی دولتی تنها شامل باشگاه استقلال و پرسپولیس نبوده و تمام باشگاه های دولتی را شامل می شود.

شمس تصریح کرد: فرآیند واگذاری  دو مجموعه فرهنگی ورزشی که زیر مجموعه یک وزارتخانه مهم است ودر لیگ برتر نیز حضور دارند، در سازمان خصوصی سازی در دست اقدام است که برای دریافت اطلاعات تکمیلی نیز مکاتبات لازم انجام شده و در واقع تکلیف قانونی در حال انجام است.