ورود اتومبیل لوکس آمریکایی به ایران /عکس

ورود اتومبیل لوکس آمریکایی به ایران /عکس

 

برای اولین بار یک دستگاه اتومبیل بوفوری (Bufori La Joya) که یک خودروی دست ساز و لوکس آمریکایی محسوب می شود، وارد گمرک جنوب کشور شد.

 ورود اتومبیل لوکس آمریکایی به ایران + عکس