ورود محمدفرهادی به وزارت علوم /تصاویر

 دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری وارد وزارت علوم شد.
دکتر فرهادی پس از اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ساختمان صلح رفت و سپس به ساختمان هرمزان وزارت علوم رفت تا سکان آموزش عالی کشور را برعهده بگیرد.
جمعی از معاونان وزارت علوم از جمله دکتر امید ، دکتر سیدضیا هاشمی و مدیران و پرسنل وزارت علوم از وزیر علوم استقبال کردند. گفتنی است، مهندس رحمتی مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر دکتر فرهادی را همراهی کرد. عکس های علی خارا عکاس فارس و مقداد مددی عکاس تسنیم از ورود فرهادی به وزارت خانه را در زیر می بینید.
 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹