ورود محموله کیک زرد از روسیه به ایران /تصاویر

پرتال خبری واکنش:تصاویری از واردات کیک زرد از روسیه به ایران منتشر شد.

در این تبادل براساس برجام حدود 197 تن کیک زرد وارد کشور شد. ایران نیز حدود 11 تن اورانیوم غنی شده خود را به روسیه تحویل داد.

ایران اعلام کرده است ابتدا کیک زرد را دریافت و سپس اقدام به خارج کردن اورانیوم خود کرده است.

(تصاویر) ورود محموله کیک زرد از روسیه به ایران(تصاویر) ورود محموله کیک زرد از روسیه به ایران

(تصاویر) ورود محموله کیک زرد از روسیه به ایران

(تصاویر) ورود محموله کیک زرد از روسیه به ایران