وزیر کشور به نیویورک سفر کرد

وزیر کشور به نیویورک سفر کرد

وزیر کشور به منظور شرکت در نشست جابجایی‌های گسترده پناهندگان و مهاجرین عازم نیویورک شد.

پرتال خبری واکنش:عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور 29 شهریور( 19 سپتامبر 2016 ) در اجلاس جابجایی‌های گسترده پناهندگان و مهاجرین در نیویورک که به منظور پاسخگویی به یکی از چالش‌های عمده زمان حاضر، یعنی جا‌بجایی گسترده پناهندگان و مهاجران و حل چالش‌های فوری برگزار می‌شود؛ به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.براساس این گزارش، دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر و سرپرست حوزه بین‌الملل وزارت کشور و سامانی قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها، وزیر کشور را در سفر به نیویورک همراهی می‌کنند.

محمدی‌فر مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز سخنران یکی از شش میزگرد جانبی این اجلاس تحت عنوان “توافق جهانی تقسیم مسئولیت در زمینه پناهندگان، رعایت قواعد بین‌الملل” خواهد بود.