وضعیت هوای تهران در اولین روز زمستان

شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد.
 پرتال خبری واکنش: امروز (چهارشنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 94 قرار گرفته است.
شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته 28 واحد افزایش داشته است اما هوا هم‌چنان در شرایط سالم قرار دارد.

اگر شاخص کیفیت هوا بین 0 تا 50 باشد کیفیت هوا در وضع پاک، 50 تا 100 وضع سالم و 100 تا 150 هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ریوی، سالمندان و کودکان)، 150 تا 200 ناسالم برای تمام افراد جامعه و 200 تا 300 بسیار ناسالم خواهد بود.
هوای تهران در اولین روز زمستان سالم است