وقتی محسن یگانه از خودش عکس یادگاری می گیرد!/عکس

جمعی از خوانندگان مطرح پاپ به دیدار جانبازان رفته بودند که در بین آنها محسن یگانه نیز حضور داشت. محسن یگانه خودش نیز فرزند شهید است.

113311_395 113317_481