وقتی گوش جان کری را می کشند! /عکس

وقتی گوش جان کری را می کشند! /عکس

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود به کره جنوبی در دیدار با خانواده های اعضای سفارت خانه و نیروهای نظامی آمریکا در کره یک نوزاد 8 ماهه از میان خانواده های آمریکایی را در آغوش گرفت.