وقوع حادثه قطار سمنان ناشی از خطای انسانی است

کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن دومین اطلاعیه بررسی‌های فنی از سانحه‌ریلی مشهد در ایستگاه هفت‌خوان را منتشر کرد.

پرتال خبری واکنش: طبق گزارش کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن سیستم کنترل اتوماتیک قطار(ATC) به درستی عمل کرده و  وقوع سانحه ناشی از خطای کارکنان راه‌آهن شمال‌شرق بوده است.

متن گزارش کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن به این شرح است:

کمیسیون عالی سوانح راه آهن ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده های داغدار و آسیب دیدگان حادثه برخورد دو قطار مسافری در تاریخ پنجم آذر ماه سال جاری و پیرو نخستین اطلاعیه این کمیسیون، بررسی های فنی حادثه فوق الذکر را با جمع آوری اطلاعات میدانی، اخذ نظرات کارشناسی و سایر مدارک گردآوری شده و با برگزاری جلسات متعدد ادامه داده و تصمیمات اخذ شده را به منظورتنویر افکار عمومی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش حادثه اتفاق افتاده در سه بخش سانحه ریلی، حادثه آتش سوزی و  امداد و مدیری بحران مورد ارزیابی قرار گرفت.

کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد: در بخش سانحه ریلی از کارکرد درست سیستم کنترل اتوماتیک قطار(ATC ) اطمینان حاصل شد و وقوع سانحه ناشی از خطای انسانی تعدادی از کارکنان راه آهن شمال شرق یک که به طور مستقیم نقش داشته اند مشخص و نوع قصور آنها تعیین شد که نظریه این کمیسیون برای ادامه رسیدگی مطابق رویه قانونی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

همچنین این کمیسیون در بخش’ سانحه آتش سوزی’ با احصاء نظرات کارشناسان سازمان آتش نشانی شهرداری شاهرود علت بروز آتش سوزی را اتصال کوتاه ناشی از برخورد شدید اولیه میان واگن ها و ایجاد شوک شدید مکانیکی به سیستم برق موجود در واگنها اعلام کرد.

کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی در بخش ‘ امداد و مدیریت بحران’ نیز اعلام کرد: پس از سانحه ریلی، بر اثر صعب العبور بودن مسیر منتهی به محل حادثه و نیز سرمای شدید عملیات امداد رسانی در حد انتظار مقدور نبوده است.

جزئیات بیشتر این حادثه در گزارشهای فنی مربوطه، مستند و به مراجع ذیربط ارسال می شود.

این کمیسیون در بخش دیگری ازاطلاعیه خود خاطر نشان کرد که براساس تجربیات حاصل از بررسی و تحلیل حادثه اخیر، پیشنهاداتی به منظور پیشگیری از وقوع سوانح ریلی مشابه تدوین شده و برای اجرا به مراجع مربوطه ارجاع و پیگیری های لازم برای تحقق این موارد انجام می شود.

روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی