وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل /تصاویر

پرتال خبری واکنش:صبح روز سه شنبه، ۳ فروردین (۲۲ مارس) صدای دو انفجار در فرودگاه بروکسل، پایتخت بلژیک، شنیده شده است. برخی منابع خبری از کشته شدن ۱۱ تن و مجروحیت ۲۵ نفر خبر داده اند اگرچه هنوز این آمار تایید نشده است. همچنین انفجار دیگری در مترو این شهر نیز رخ داده است.

در ذیل تصاویری از انفجار در فرودگاه بروکسل را مشاهده می کنید.

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل

(تصاویر) وقوع ۲ انفجار در فرودگاه بروکسل