پارتی‌های زنانه با مجوز دولتی!

پارتی‌های زنانه با مجوز دولتی!پرتال خبری واکنش: در شبکه های اجتماعی و سایت های تخفیف موضوع تبلیغ پارتی های زنانه مطرح شده است که در آن ادعا شده که اماکن به برگزاری این پارتی ها صرفاً با حضور زنان مجوز داده است!

هر چند این ادعا تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح پاسخ داده نشده است اما به خوبی روشن است که چنین ادعایی کذب محض بوده اما همین دروغ شاخ دار در فضای مجازی برگ برنده برپا کنندگان مجالس لهو و لعب برای زنان است.

دختران بسیاری که تاکنون از ترس در چنین پارتی هایی حضور پیدا نمی کردند حالا با یک سرچ ساده در می یابند که حتی اماکن به این مجالس مجوز داده است و با خیال راحت جذب حضور در چنین محفلی می شوند.

این محافل که در آن انواع فساد های اخلاقی و مواد مخدر صورت می پذیرد به اسم دارا بودن مجوز به راحتی در حال برگزاری است و در شمال و جنوب و شرق و غرب پایتخت جهت حضور همه اقشار مردم آن هم در دهه فجر بر پا است.

حال خوب است اولا مسئولان محترم امنیتی نسبت به نداشتن مجوز چنین برنامه هایی برای مردم روشنگری کنند و در ثانی با مقابله با چنین جریاناتی در تهران از ترویج فساد و فحشا جلوگیری کنند.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.