پارکینگ بزرگ اربعین در شهرستان مهران آماده شد

شهردار مهران گفت: پارکنیگ بزرگ اربعین در شهرستان مهران برای پارک خودروهای شخصی آماده شد.

پرتال خبری واکنش: صادق فتاحی اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات سال های گذشته در شهرستان مهران عدم وجود پارکینگ برای ساماندهی خودروهای شخصی بود که در سال جاری این مشکل رفع شده است.

وی بیان داشت: در بیشتر نقاط شهرستان پارکینگ همراه با امکانات مورد نیاز برای زائران دایر شده است.

وی تصریح کرد: پارکینگ ۸۰ هکتاری بزرگ شهرداری مهران در ابتدای شهر مهران از سمت ایلام به‌وسیله تجهیزات موردنیاز قطعه‌بندی و آماده پارک بیش از ۵۰ هزار خودروهای زائران است.

شهردار مهران با اشاره به آماده سازی پارکینگ بزرگ مهران در ابتدای این شهر برای پارک خوروها، گفت: پارکینگ ۸۰ هکتاری بزرگ شهرداری مهران در ابتدای شهر مهران از سمت ایلام به‌وسیله تجهیزات موردنیاز قطعه‌بندی و آماده پارک خودروهای زائران است.

فتاحی با اشاره به اینکه شهرداری مهران مسئولیت تجهیز کردن پارکینگ را برعهده ‌گرفته، افزود: این پارکینگ به وسیله تجهیزات دیوار کشی و تمام امکانات مورد نیاز زائران در آن اندیشیده شده که از امنیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: طرح تکمیل پروژه پارکینگ بزرگ مهران و تجهیز به سیستم روشنایی، آبرسانی و همچنین قطعه‌بندی این پارکینگ در پنج کیلومتری مسیر مهران به ایلام انجام شده است.