پاساژ علاءالدین یک روز پس از تخریب/ عکس

Snapshot_2015-01-04_101435
پس از آنکه روز گذشته ماموران شهرداری تهران با ورود به مجتمع تجاری علاءالدین در راستای اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و دستورات قضایی، حدود ۲۰۰ باب مغازه ای را که بصورت غیرقانونی احداث شده بودند، تخریب کردند صاحبان واحدهای تخریب شده، در مقابل دفتر مدیر مجتمع تجمع کردند.
ماموران شهرداری تهران بامداد روز جمعه ۱۲ دی ماه با ورود به مجتمع تجاری علاءالدین حدود ۲۰۰ مغازه‌ای که گفته می‌شود به صورت غیرقانونی احداث  شده‌اند را پلمپ یا تخریب کرد. در طبقه هفتم این مجتمع ۸۵ واحد عرضه گوشی موبایل وجود داشته است که مالکان این واحدها مبلغی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ازای ۴۰ درصد قیمت هر واحد به مالک مجتمع پرداخت کرده‌اند.
مالباختگان یک روز پس از تخریب مغازه های غیر قانونی امروز ضمن تجمع در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع خواهان تعیین تکلیف خسارات و اموال خود بودند. عکس های فارس مهر از وضعیت امروز پاساژ علاءالدین را در زیر می بینید.
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب
(تصاویر) علاءالدین یک روز پس از تخریب