پایکوبی مختلط داعشی‌ها /عکس

عناصر داعش پس از تصرف یکی از محله های شهر کوبانی اقدام به پایکوبی در یکی از خیابان های این شهر کردند که یک زن هم در وسط آن ها دیده می شود.
عکس/رقصیدن مختلط داعشی‌ها