پدر شهیدی که منزلش را فروخت تا مدرسه بسازد /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: پدر شهیدی که منزلش را فروخته و در خانه سالمندان زندگی می کند وبا پول منزل ، بیاد فرزند شهیدش مدرسه ساخته

143764_707