پراید جامانده داعش در کوبانی /عکس

کوبانی پس از آزادی