پشت‌ پرده استعفای رئیس‌ اتاق ایران چیست؟!

پرتال خبری واکنش: استعفاي محسن جلال‌پور از رياست اتاق بازرگاني ايران با واكنش اعضاي اتاق روبه رو شد. هرچند وي علت استعفاي خود را بيماري قلبي و نياز به استراحت براي درمان اعلام كرده بود اما با اين وجود اعضاي اتاق بازرگاني ايران استعفاي وي را نپذيرفتند. هيات رئيسه اتاق با انتشار اطلاعيه‌اي، ضمن مخالفت ضمني با استعفاي محسن جلال‌پور، اعلام كرد:«استعفاي وي را به رسم امانت نگه خواهيم داشت».جلال‌پور

در بخشي از نامه عدم پذيرش استعفاي جلال پور آمده بود: متاسفانه كسالت پيش آمده و نياز به استراحت براي مدتي اتاق را از فعاليت آقاي جلال‌پور محروم خواهد كرد. احساس مسئوليت‌پذيري اين عزيز و اعلام استعفا از جانب ايشان به هيات نمايندگان اتاق ايران، اقدام متواضعانه‌اي براي واگذاري تصميم در چنين شرايطي به هيات نمايندگان به عنوان ركن عالي اتاق ايران بود.

هيات رئيسه اتاق ايران ضمن قدرداني از تلاش هاي رياست محترم، استعفاي ايشان را به رسم امانت تا بهبودي و سلامت كامل محفوظ نگه خواهد داشت و در اين مدت عهده‌دار وظايف اتاق خواهند بود. ان‌شاءا… با حضور مجدد جناب آقاي جلال پور در هيات نمايندگان و تشريك مساعي با ايشان تصميم نهايي اتخاذ مي‌گردد. اميد است اتاق ايران همچنان از وجود ايشان بهره‌مند شود.

علت استعفاي رئيس اتاق

با انتشار خبر فوق«آرمان» این خبر را «استعفاي شبهه انگيز» رئيس اتاق بازرگاني ايران خواند. در آن زمان و در ميانه گمانه‌زني‌ها، اين استعفا در راستاي موج استعفاهاي اخير برخي مديران ارزيابي شد. پیش‌تر«آرمان» قول انتشار علت واقعي استعفاي جلال‌پور از رياست اتاق بازرگاني ايران داده بود. شايان ذكر است جلال پور توانسته بود در انتخابات اتاق بازرگانی به اتفاق آرا در سمت رياست قرار بگيرد.

وي در ميان تجار و صنعتگران داراي ظرفيت‌هاي لازم براي مديريت اين مجموعه بزرگ بازرگاني كشور شناخته شده بود كه توانسته بود اعتماد آنان را جلب كند و برچنين مسندي تكيه بزند. اما بعد از گذشت مدتي از مديريت وي به نظر رسيد جلال پور بيش از آنكه به مديريت علمي و اجرايي در اين سازمان اعتقاد داشته باشد، وقت خود را صرف امور دیگری هم مي‌كرد. او از همان ابتدا كوشيد با برقراري ارتباط با برخي از سايت‌ها و روزنامه‌هاي اقتصادي جايگاه خود را بیشترتقویت کند.

حضور پررنگ رسانه‌اي

نوع عملكرد جلال پور در مديريت و مانور تبليغاتي سفرهاي اقتصادي هيات‌هاي تجاري كه قصد سفر به تهران را براي بررسي زمينه‌هاي همكاري داشتند، رفته رفته وي را به شخصيتي رسانه‌اي تبديل كرد. وي با پوشش سفرهاي تجار خارجي به ايران و نشست و برخاست با مقامات، همواره خود را فردي نزديك به دولت نشان مي‌داد. عملكرد جلال پور قابل مقايسه با مديريت قبلي اتاق يعني غلامحسين شافعي نیست. اصحاب رسانه و مخاطبان به ياد دارند كه شافعي در زمان رياست بر اتاق بازرگاني ايران به جز در موارد محدود و بر اساس ضروريات به حضور شخصي خود در رسانه‌ها اهميت چنداني نمي‌داد و به نظر مي‌رسيد بيش از آنكه دل نگران وجهه خود باشد، به انجام وظايف دروني اتاق توجه داشت.
عزل و نصب‌ها به اسم چابك‌سازي

اتاق بازرگاني ایران داراي اركان مختلف است و براي تسريع و تسهيل در اجراي امور، وظايف هر يك از اين اركان به طور صريح مشخص شده است. جلال‌پور با علم به اهميت اتاق و بخش خصوصي در دوران گشايش‌هاي هسته‌اي، بلافاصله پس از استقرار دراتاق دست به تغييرات اساسي در چارت سازماني اتاق زد. او با انتصاب يكي از نزديكان و همكاران سابق اش در تجارت پسته به عنوان مشاور عالي خود و با حضور پررنگ اين دو در ديدارها و سفرهاي خارجي نشان داد توجه ويژه‌اي به معاملات خارجي دارد.

شنيده‌ها حاكي از آن بود كه انتصاب اين مشاور خارج از عرف معمول صورت گرفته است و به همين دليل وي هيچ گاه حكم رسمي دريافت نكرده است؛ در نتيجه قاعدتا وي نمي‌توانسته از حقوق و مزايا بر اساس قانون برخوردار باشد. اما در عمل به نظر مي‌رسيد او سكان امور خارجي اتاق را در اختيار دارد، چنانچه جابه‌جايی نيروها و عزل و نصب‌هاي گسترده‌اي با نظرمشورتی وي تحت عنوان «چابك‌سازي در چارت جديد» انجام شد. در نتيجه كاركناني با تجربه و داراي سابقه طولاني در بدنه اجرايي اتاق، بركنار شدند و يا به بخش‌هايي نامرتبط با سوابق كاري خود انتقال پيدا كردند.

مخارج كلان روي دست اتاق

با استناد به برخی يافته‌ها، مي‌توان دريافت كه جلال پور از ابتداي رياست اش مخارجی را روي دست اتاق گذاشته است. مثلا چند ماه بعد از پذيرش پست خود حقوق معاونان و مديران خود را تا سه برابر افزايش داد. البته اين ميزان افزايش در فيش‌هاي حقوقي به نام حقوق موجود نيست و تحت عنوان كارانه به مديران داده شده است. اين در حالي است كه درآمد مالي اتاق از درآمد‌هاي مالياتي سه در هزار (ماليات بر درآمد تجار) تامين مي‌شود. علاوه بر افزايش ناگهاني دريافتي مديران، در اقدامي ديگر تمامي اتومبيل‌هاي ايراني مورد استفاده مديران كنار گذاشته شده و اتومبيل‌هاي خارجي جايگزين آنها شدند.

سفرهاي خارجي

جلال پور سفرهاي خارجي اتاق بازرگاني را به شكلي تنظيم مي‌كرد كه كمتر كسي از انجام سفر پيش ازعزيمت با خبر مي‌شد و در اغلب موارد اولويت همراهي در سفر صرفا به نزديكان اتاق داده مي‌شد. اين تغيير رويه به ويژه از آن جهت اهميت دارد كه تا پيش از او، اغلب سفرهاي خارجي به صورت فراخوان عمومي به اطلاع همه اعضا و تجار علاقه‌مند مي‌رسيد. با وجود حضور پررنگ و هميشگي جلال پور در رسانه‌ها، اخبار چنداني از محتويات و طرفين موافقتنامه‌هاي امضا شده در سفرهاي خارجي منتشر نشده است و به نظر مي‌رسيد سياست كلي بر اين است كه جزئيات توافقات منتشر نشود. در موارد متعدد حتي اعضايي از هيات رئيسه اتاق نيز از اهداف و دستاوردهاي سفر بي‌خبر بوده‌اند.