پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد/تصاویر

لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

 لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

 لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

 لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

 لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

لحظاتی که پلیس دختری را از گروگان گیری دوست پسرش نجات داد

سایت دیلی میل نوشت: یک کارگر ساختمانی در چین که می خواست با دوست دختر خود ازدواج کند و با مخالفت والدین این دختر رو برو شده بود برای ۵ ساعت او را گروگان گرفت و بعد او را به میان شهر آورد.

این گروگان گیری حدود ۵ ساعت طول کشید و این پسر می خواست هر طور که هست، والدین او را راضی به ازدواج کند.

بعد گذشت ساعتی این پسر تهدید که این دختر را خواهد کشت و ابتدا اقدام به برهنه کردن خود و این دختر کرد که بعد از گذشت ساعتی با ورود ماموران پلیس او دستگیر شد.