پوسترى که شاید از دیدن آن حیرت کنید! /عکس

مهر: پوستر نمایش «مائوزر» به کارگردانى ناصر حسینى مهر طراحى شد؛ پوسترى که حسینى مهر معتقد است مى تواند مخاطب نمایش را حیرت‌زده کند.

نمایش «مائوزر» از آثار هاینر مولر که این روزها خود را براى اجراى عمومى آماده مى کند، با کارگردانى ناصر حسینى‌مهر روى صحنه خواهد رفت.

 


کارگردان این اثر نمایشى که پوستر آن به تازگى طراحى شده، تصویر پوستر را به همراه یادداشتى کوتاه در اختیار خبرگزارى مهر قرار داد.

در یادداشتِ ناصر حسینى مهر براى پوستر نمایش «مائوزر» چنین آماده است:

از دیدن این پوستر ساده و غیرمتعارف شاید کمی حیرت کنید. این پوستر برخلاف برخی پوسترهای امروز تئاتر ما که لحن یکسانی دارند و همه معانی را می‌خواهند یک‌جا و به شکل شعاری مطرح کنند فاقد پیچیدگی های سرگیجه آور است. ما سعی کردیم به سادگی تمام خبر اجرای نمایش «مائوزر» را با زبان رنگ و فرم و حس و جذابیت های درونی نمایش به مخاطبان اطلاع دهیم.