پوستر تیم ایران در لیگ جهانی 94 /تصویر

پوستر تیم ایران در لیگ جهانی 94 /تصویر

پوستر تیم ایران در لیگ جهانی 94 را مشاهده می کنید .

پوستر تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۵ با محوریت تماشاگران ایرانی به عنوان حامیان اصلی تیم ملی کشورمان رونمایی شد.

پوستر تیم ایران در لیگ جهانی