پیش‌بینی وزارت اقتصاد از قيمت نفت در آینده

پیش‌بینی وزارت اقتصاد از قيمت نفت در آیندهبه نظر نمي‌رسد در سال 2015 ميلادي متوسط قيمت نفت خام از 55 دلار براي هر بشكه تجاوز كند. با اين حال پيش بيني سازمان‌هاي بين‌المللي از قيمت نفت خام در ميان مدت افزايشي است و در دامنه 83-55 دلار براي هر بشكه قرار مي‌گيرد.

 پرتال خبری واکنش: براساس گزارش دفتر تحقيقات توليد وزارت اقتصاد، افزايش قيمت‌ نفت در بلندمدت به ميزان قابل توجهي قابل انتظار است، چراكه قيمت‌هاي پايين نفت براي چند سال متوالي، كاهش چشمگير سرمايه‌گذاري در حوزه نفت را به دنبال خواهد داشت كه اين امر كاهش ظرفيت توليد در بلندمدت را در پي خواهد داشت.

با توجه به روندهاي كنوني حاكم بر بازار نفت خام، افزايش قيمت در كوتاه‌مدت دور از انتظار به نظر مي‌رسد. مازاد عرضه حدود سه ميليون بشكه در روز نفت خام كه عمدتا به دليل ادامه روند افزايشي توليد نفت غيرمتعارف در آمريكاي شمالي و افزايش توليد كشورهاي عربستان و عراق ايجاد شده در كنار چشم‌انداز افزايش قريب‌الوقوع 500 هزار بشكه‌اي توليد ايران در سمت عرضه فشاري كاهشي را متوجه قيمت كرده است.

از سمت تقاضا نيز چشم‌انداز نامناسب اقتصاد چين يعني كاهش صادرات، روند كاهشي رشد اقتصادي و افت بازار سهام و انتظار براي افزايش بيشتر قدرت دلار در مقابل ساير ارزهاي جهانروا فشار كاهشي روي قيمت نفت خام را تشديد خواهد كرد.

تحت چنين شرايطي به نظر نمي‌رسد در سال 2015 ميلادي متوسط قيمت نفت خام از 55 دلار براي هر بشكه تجاوز كند. با اين حال پيش بيني سازمان‌هاي بين‌المللي از قيمت نفت خام در ميان مدت افزايشي است و در دامنه 83-55 دلار براي هر بشكه قرار مي‌گيرد.

انتظار مي رود كه قيمت‌ها در بلندمدت به ميزان قابل توجهي افزايش يابد، چراكه قيمت‌هاي پايين نفت براي چند سال متوالي، كاهش چشمگير سرمايه‌گذاري در حوزه نفت را به دنبال خواهد داشت كه اين امر كاهش ظرفيت توليد در بلندمدت را در پي خواهد داشت.

به علاوه قيمت‌هاي پايين نفت خام با كاهش صرفه اقتصادي براي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، پيشران‌هاي سياسي و اجتماعي جهت تنوع بخشي به سبد انرژي، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار را فعال و فشار روي افزايش قيمت نفت خام را تقويت خواهد كرد. اين امر همچنين موجب همسو شدن جهت‌گيري‌هاي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان براي افزايش قيمت نفت خام خواهد شد.

مضاف بر اينكه كاهش قيمت نفت در جهت تسهيل و حمايت از سياست‌هاي انرژي ايالات متهده آمريكا براي كاهش وابستگي اين كشور به واردات نفت خام جهاني به ويژه خاورميانه نيست. لذا به نظر مي رسد رويكرد بازيگران و پيشران‌هاي اقتصادي، قيمت نفت را در بلندمدت به سطوحي به مراتب بالاتر از ارقام كنوني سوق مي‌دهد.

براساس پيش بيني سازمان‌هاي بين‌المللي متوسط قيمت نفت خام براي سال‌هاي 2019 و 2020 ميلادي 72.6 و 77.3 دلار براي هر بشكه محاسبه شده است.