چرا کروش به هواداران اجازه داد وارد اتوبوس تیم ملی شوند؟

کارلوس کروش امروز به تعدادی از هواداران تیم ملی اجازه داد وارد اتوبوس تیم ملی شوند و با بازیکنان عکس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دلیل انجام این حرکت جالب توسط سرمربی تیم ملی، این بود که کروش بعد از تمرین از بازیکنان خواست که به میان هواداران بروند و با آن ها عکس یادگاری بگیرند. او در شرایطی این درخواست را از بازیکنان داشت که آن ها سوار اتوبوس شده و سر جایشان نشسته بودند.
بازیکنان هم خسته بودند و توجهی به حرف کروش نکردند. کروش هم رو به بازیکنان کرد و گفت: «می روید با آن ها عکس بگیرید یا بگویم بیایند داخل اتوبوس؟» بازیکنان که فکر می کردند کروش اجازه نخواهد داد هیچ هواداری وارد اتوبوس تیم ملی شود، به او گفتند: «بگویید هواداران بیایند داخل اتوبوس.» کروش هم اجازه می دهد هواداران وارد اتوبوس تیم ملی شوند و با بازیکنان عکس بگیرند.