چمران مجددا بعنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد

چمران مجددا بعنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد
انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر برگزار شد؛مهدی چمران با کسب 16 رای ریاست شورای شهر را در یکسال باقی مانده عهده دار خواهد بود.

پرتال خبری واکنش: احمد مسجد جامعی دیگر کاندیدای ریاست موفق به کسب 14 رای شد.مرتضی طلایی با کسب 17 رای بعنوان نائب رئیس شورای شهر برگزیده شد.برای پست منشی شورای شهر محسن سرخو،محمد مهدی تند گويان،محسن پيرهادی و ابوالفضل قناعتی کاندید شدند که محسن پیرهادی 17 رای منشی اول و ابوالفضل قناعتی با 17 رای به عنوان منشی دوم  عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران شدند. تندگویان نیز 15 رای و محسن سرخو 13 رای کسب کردند. برای سمت سخنگویی شورای شهر رضا تقی پور و اسماعیل دوستی کاندید شدند که رضا تقی پور با 15 رای سخنگوی شورای شهر باقی ماند